Baggrund

Den lokale købekraft er blevet svækket på grund af lave markedspriser på landbrugsvarer- bl.a. på bomuld – og mange regnfattige år. Det voksende udbud af brugt tøj fra vesten, som man kan se på næsten ethvert vestafrikansk marked, er også medvirkende til at udkonkurrere den lokale tekstilproduktion, og gøre traditionelle håndværker som vævere og farvere arbejdsløse.

Startet med støtte fra CISU
I IK ( Foreningen International Kontakt, www.iknet.dk) besluttede vi sammen med en række vævere fra Mali, at vi ville gøre noget for at bevare det kvalitetsstærke vestafrikanske håndværk og gøre det bæredygtigt – også i en moderne verden. Derfor dannede vi sammen med en gruppe tekstilhåndværkere og bomuldsbønder fra de to lande Mali og Burkina Faso en forening, som vores partnere i Syd har givet navnet ”Fil Bleu ”– på dansk ”den blå tråd”. I 2004 kunne projektet starte med økonomisk støtte fra CISU (Civilsamfund i udvikling, en konsulentordning i DANIDA).
Siden 2009 har projektet været selvfinansierende.

Værkstedet i Ouagadougou
Med støtte fra “Genbrug til Syd” fik IK i 2009 mulighed for at sende en container til Ouagadougou med inventar til gruppens fællesværksted, værkstedet i Ouagadougou, Burkina Faso. Hertil kommer den økologisk bomuld, før den bliver fordelt til de kvinder, der karter og spinder bomulden; her afleverer væverne, deres stoffer; her bliver modellerne syet, herfra samlet og pakkes det hele og sendes af Fil Bleus koordinator til kunderne i Danmark.

Med IK og Fil Bleu
Projektet går i korthed ud på via Internettet at formidle skræddersyet tøj, syet af trykt eller vævet vestafrikansk bomuld til Danmark og andre lande. Projektet involverer alle led i tekstilhåndværket fra bondens bomuld til skræddernes færdige produkter. Alle modeller er fremstillet i vestafrikansk bomuld, produceret i Vestafrika og syet af projektets skræddere i Ouagadougou. IKs rolle i projektet er på non profit grundlag at stå for formidlingen af projektets produkter og styrke deltagernes kompetencer gennem kapacitetsopbygning. Formidlingen foregår via Internet siderne
www.filbleu.dk. En del af Fil Bleus produktion er siden 2008 baseret på økologisk bomuld. Intentionen er på længere sigt en produktion udelukkende baseret på økologisk bomuld.