Vestafrikanske tekstiler syet, vævet og trykt i Vestafrika af vestafrikanske tekstilhåndværkere.

Køb dit tøj i Fil Bleu – så ved du hvor det kommer fra.

Projektet drives 100% af frivillig arbejdskraft i Danmark og alle salgsindtægter i DK går ubeskåret tilbage til projektdeltagerne, og ved projektets ophør vil en eventuel formue også blive overført til projektet i Syd.

Fil bleu DK